Biofeedback

Biofeedback: is feedback (informatieterugkoppeling) krijgen over lichaamssignalen, zoals hartslag, huidgeleiding, spierspanning en ademhaling. Er wordt gewerkt met HRV apparatuur (hart ritme variabiliteit).
M.b.v. ontspanningsoefeningen en een goede ademhalingstechniek, wordt de hartslag regelmatig . Daarmee wordt geleerd adequater te handelen in stressvolle situaties.
De leerprincipes zijn volgens het principe van de operante conditionering: bij juiste (gewenste) reactie volgt een beloning; de opzet is om te komen tot interne zelfregulatie.

Hypnose

Alle hypnose is uiteindelijk Zelfhypnose, de client blijft de regie houden.
Hypnose doet juist een groot beroep op de autonomie van de client.
Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en het herstellend vermogen, d.m.v. die inzichten die vanuit het onbewuste en het onderbewustzijn ontstaan.
Hypnose is zowel voor kinderen als voor volwassenen geschikt.

EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing) 

EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing) is een erkende methode bij de behandeling
van Trauma gerelateerde klachten.
EMDR wordt nooit als aparte methode gehanteerd, altijd geïntegreerd in een behandeling.

AVE (AUDIO VISUELE ENTRAINMENT)

AVE is een vorm van hersentraining, die u thuis zelf kunt uitvoeren via een AVE apparaat. Het apparaat heeft ingebouwde programma’s, waarmee u uw hersenen in een andere staat kunt krijgen, bijvoorbeeld slaperig (bij inslaapproblemen), aandachtig (bij concentratieproblemen), emotioneel ontspannen (bij angst).

Het AVE apparaat stuurt afhankelijk van het gekozen programma tonen naar de koptelefoon en lichtpatronen naar de speciale bril met ingebouwde lampjes, die u door gesloten ogen ziet knipperen. Na ca. 6 minuten zullen de hersenen op het AVE programma reageren.

Een behandeling duurt in totaal ca. 30 minuten. Als u goed reageert kunt u daarna zelf de AVE behandeling thuis uitvoeren. Bij een behandelfrequentie van 4-7 keer per week zullen de hersenen steeds meer in de gewenste staat komen. Tevens is vastgesteld dat AVE behandeling zorgt voor een toename van de doorbloeding van de hersenen en van de stofwisseling in de hersenen, wat bevorderlijk is voor de werking van de hersencellen. Gemiddeld duurt een AVE behandeltraject 6-10 weken. Als de hersenen meer in balans zijn kan de behandeling afgebouwd worden.

HRV (Hart Ritme Variatie)

HRV staat voor Hart Ritme Variatie. Bij HRV-training leert u om uw hart op een speciale manier te laten kloppen. U bereikt dit via een ademtechniek.
HRV-training leidt tot balans in het zenuwstelsel en een verhoging van de fysieke en mentale gezondheid. Het werkt bloeddrukverlagend en versterkt uw vitaliteit.
De ademtechniek is gemakkelijk te leren en u kunt deze zelf thuis uitvoeren met behulp van een gratis app, zoals Paced Breathing (Google Play) of Breathe+ (App Store).
Om te weten of uw hart inderdaad op een speciale manier gaat kloppen kunt u ook thuis uw hartslag meten via een Polar hartslagband (optioneel). De gratis Elite HRV app helpt u bij het trainen met uw hartslag.

Hulp bij Crisis

Als er sprake is van een crisissituatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de praktijk. Op de praktijk-voicemail wordt een telefoonnummer vermeld dat u kunt bellen in geval van spoed. In de avonden en in de weekends kunt u met de huisartsenpost contact opnemen.
Utrecht: https://spoedpostutrechtstad.nl/

Emotiegerichte schematherapie

Emotiegerichte Schematherapie is een belangrijke behandelmethode om inzicht te krijgen in en meer greep te krijgen op het omgaan met de vier belangrijkste (als negatief ervaren) emoties, te weten: Woede. Angst, Verdriet en Seksuele emoties.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn eveneens Cognitieve (Gedrags) Therapie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ..

Verhalen die we Leven

De methode “ Verhalen die we Leven” is een methode uit de narratieve psychologie,
(oorspronkelijk bedoeld als groepstherapie) , waarbij in ca. 8 bijeenkomsten het levensverhaal wordt beschreven aan de hand van vragen die (in elke bijeenkomst) een apart onderdeel van het leven behandelen.
Deze methode wordt individueel toegepast en dient als autobiografische reflectie; hij is ontwikkeld door Ernst Bohlmeijer

Grafische Dossier Analyse

De “Grafische Dossier Analyse ” ofwel kort aangeduid als ”het GDA “ is een beeldende methode waarbij de levenslijn, levensloop, belangrijke personen en belangrijke gebeurtenissen grafisch in beeld worden gebracht.
Hierdoor worden problemen veel meer zichtbaar, hetgeen tot inzicht leidt waarom bepaalde gebeurtenissen juist op dat moment, hebben bijgedragen aan latere (innerlijke) conflicten en/of problematisch gedrag.

Het GDA kan zowel bij kinderen als bij volwassenen worden gebruikt. Deze methode is ontwikkeld door Martine Delfos.

Praktijktgooi in
Hilversum en Utrecht

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder mens streeft naar vervulling van drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie.

Openingsuren

Maandag-vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag : op afspraak                    
Zondag : gesloten
info@praktijktgooi.nl
Contact: Hilversum 035 6281903
Contact: Utrecht 030 2733450